Turystyka

Wsparcie dla przewodników

Głos to narzędzie pracy przewodników turystycznych. Przewodnik powinien zatem mówić głośno, wyraźnie oraz donośnie. Nie każdy jednak dysponuje takimi warunkami głosowymi, a ponadto funkcja głosu także ulega osłabieniu czy zmęczeniu. Bardzo praktycznym i pomocnym w tym względzie rozwiązaniem są urządzenia do kontaktu radiowego przewodników z wycieczkami oferowane przez poznańską firmę Oltravel. Dokładny opis tych systemów znajduje się pod adresem http://www.oltravel.pl/naglosnienie-dla-przewodnikow/.